Kontakt

Obchodní firma: Motivation-Man s.r.o.
IČO: 51275341
Místo podnikání: Luhačovická 21, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika
Telefonický kontakt: +421 902 659 288
E-mailový kontakt: obchod@motivation-man.sk

Zápis v OR: Firma zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I
IČO: 51275341
Číslo účtu: 2201603309/2010
IBAN: SK82 2010 0000 0022 0160 3309
Bankovní instituce: FIO Banka