OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Navštívili jste webové stránky zednakehvezdam.cz. Váš zájem nás velmi těší. Ochranu Vašich soukromých údajů bereme vážně. Naším cílem je, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře, a především bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, na kterou při svých obchodních procesech bereme zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se zákonem č. 84/2014 Z. z. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace
Na požádání Vám zodnakuhviezdam.sk podle možnosti obratem písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenány. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, neváhejte nás kontaktovat, na požádání je opravíme.

Pokud máte ohledně zpracování Vašich osobních údajů nějaké dotazy, můžete je směřovat na obchod@motivation-man.sk, kde jsme Vám k dispozici nejen při žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracování osobních údajů
Jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje? Při návštěvě našich webových stránek zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z níž k nám přicházíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, dotazů, stahování bonusových souborů nebo při realizaci smlouvy.

Bezpečnost
Zednakehvezdam.cz přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření s cílem chránit evidované osobní údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů
Zednakehvezdam.cz používá Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, ankety týkající se produktů a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů orgánům veřejné správy je uskutečňováno pouze v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí.

Možnost odhlášení
Vaše údaje chceme použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně, tedy získat zpětnou vazbu. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoli oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se můžete z odběru kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

Cookies
Zednakehvezdam.cz používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a k vysoké míře uživatelského komfortu webové stránky. Cookies mohou být využívány ke zjištění, zda jste už ze svého počítače naše stránky navštívili. Identifikuje se pouze cookie ve Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.