Obchodní podmínky

Provozovatel:
Obchodní firma: Motivation-Man s.r.o.
IČO: 51275341
Místo podnikání: Luhačovická 21, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika
Telefonický kontakt: +421 902 659 288
E-mailový kontakt: obchod@motivation-man.sk
Zápis v OR: Firma zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I
IČO: 51275341
Číslo účtu: 2201603309/2010
IBAN: SK82 2010 0000 0022 0160 3309
Bankovní instituce: FIO Banka

Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vztah, práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatel) na straně jedné a kupujícím (zákazník) na straně druhé, v souvislosti s prodejem internetových služeb nebo jiných fyzických i nefyzických produktů, nabízených na stránce zednakehvezdam.cz (dále jen „produkty“).

Objednávání
Postup při objednávání produktů na webové stránce zednakehvezdam.cz:

Zákazník si objedná produkt prokliknutím se na objednávkový formulář z kterékoliv z prodejních stránek produktů.

Následně je přesměrován na formulář, který je třeba vyplnit. Ten obsahuje položky, které musí být vyplněny kupujícím pro účely fakturace daňového dokladu konkrétního vybraného produktu.

Před kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ a odesláním tohoto formuláře je kupující povinen potvrdit, že souhlasí s obchodními podmínkami.

Takto provedená objednávka je považována za závaznou a je v souladu se zákonem č. 102/2014 Z. z. ve znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

Ochrana osobních údajů
Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží a ich bezpečie je pre nás prioritou. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES )všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac o ochrane osobných údajov

Potvrzení objednávky
Po obdržení objednávky je na zákazníkem uvedený e-mail automaticky odeslána faktura k úhradě. Tímto je objednávka ze strany kupujícího považována za závaznou.

Zrušení objednávky
Kupující může zrušit objednávku písemně, oznámením na e-mail uvedený v kontaktu této webové stránky, a to jedině před jejím úhrazením.

Platba
Platbu provede kupující na základě faktury zaslané e-mailem, a to platebním příkazem na účet prodejce nebo platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay.

Cena produktů
Cena za produkt uvedená na stránce prodávajícího zednakehvezdam.cz je aktuální a platná v době objednání produktu. Kupující dostane produkt za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a je odeslána kupujícímu v případě elektronické verze elektronicky. Využití produktu kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu za produkt ve výši a za podmínek dohodnutých v kupní smlouvě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Dodání zboží
Po přijetí platby na účet prodávajícího odešle prodávající kupujícímu zakoupené produkty. Virtuální obsah bude zaslán na e-mailovou adresu kupujícího okamžitě, fyzické produkty budou expedovány hned, jak to bude možné, prostřednictvím předem dohodnutého druhu přepravy.

Odstoupení od smlouvy
Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí produktu.

Reklamace
V případě, že objednaný nefyzický produkt nebude po zaplacení doručen na e-mail kupujícího, je potřeba zkontrolovat složku SPAM. Pokud ani v této složce e-mail se zakoupeným produktem nebude, je třeba počkat alespoň 60 minut a zkontrolovat e-mail znovu.
V případě, že po zaplacení za objednaný fyzický produkt tento nebude doručen do 30 dní od objednání bez vysvětlení ze strany prodávajícího, můžete poslat reklamaci e-mailem na obchod@motivation-man.sk nebo zavolat na číslo uvedené na stránce „kontakt“.

Na naše produkty poskytujeme záruku vrácení peněz až na 30 dní. Pokud nebudete během této doby s našimi produkty spokojeni, napište nám e-mail na obchod@motivation-man.sk a my Vám vrátíme peníze. A to i bez uvedení důvodu z Vaší strany.

Na Váš e-mail odpovíme co nejdříve a tuto naši odpověď budete moci považovat za potvrzení o přijetí Vaší reklamace.

Prosím, jako předmět e-mailu uveďte „REKLAMACE“.

Závěrečná ustanovení
Kupující si je vědom autorských práv k zakoupeným produktům. Jakékoliv kopírování a poskytnutí zakoupených produktů třetí straně je trestné ve smyslu platných zákonů. Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky byly zformulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že budou některá ustanovení těchto podmínek ze strany kompetentních orgánů Slovenské republiky označena za neplatná nebo nevynutitelná, a to v celém nebo částečném rozsahu, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
Právní vztahy a podmínky, které zde nejsou výslovně upraveny, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku SR.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku, telefonickou a elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 01.01.2020.